Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre “Domača potica za dva”

Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre ”Domača potica” (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Slaščičarna Sladki dar, Tomaž Rožman s.p., Veliki Ločnik 44, 1311 Turjak (v nadaljevanju: organizator). Nagrado podarja organizator. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka na Facebook spletni strani organizatorja (https://www.facebook.com/SladkiDar/) in traja od 15. 12. 2020 od 00:01 ure do 23. 12. 2020 do 06:00 ure.

Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija spletne strani www.sladki-dar.si, pridobivanje všečkov na Facebook strani organizatorja.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • všečkajo stran in odgovorijo na vprašanje (komentirajo pod objavo nagradne igre),
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
 • izpolnjujejo spodaj navedene pogoje sodelovanja,
 • se strinjajo s pogoji nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju Slaščičarna Sladki dar, Tomaž Rožman s.p., ter sodelavci, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Pogoji sodelovanja
Za sodelovanju v nagradnem žrebanju morajo sodelujoči:

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri vsi sodelujoči izrecno dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov in slik v sredstvih javnega obveščanja ter na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Nagrada
Nagradi sta dve:

 1. nagrada je: 1x domača potica po izbiri (cela okrogla/šarkelj) za izžrebano osebo in 1x domača potica po izbiri (cela okrogla/šarkelj) za osebo omenjeno v komentarju izžrebane osebe,
 2. nagrada: 1x medenjaki za za izžrebano osebo in 1x medenjaki za osebo omenjeno v komentarju izžrebane osebe.

Po izvedenem žrebanju se bomo z nagrajenci individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Ob prevzemu morajo nagrajenci dovoliti vpogled v osebni dokument, da izkažejo svojo identiteto. Nagrado je potrebno prevzeti v roku 7 dni od žreba. Nagrajenci, ki se ne bodo v roku 7 dni od prejema obvestila odzvali ali se pa bodo nagradi odpovedali oziroma jo odklonili, do nagrade ne bodo upravičeni in se nagrada ne podeli, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga – s tem je organizator nagradne igre v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in se je ne more podariti drugi osebi.

Vrednost glavne nagrade je nižja od 42,00 €, zato v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) nagrajencu ni potrebno odvesti akontacijo dohodnine, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

Žrebanje in prevzem nagrade
Organizator nagradne igre bo 23. 12. 2020 ob 10:00 uri z naključnim žrebom na spletni strani www.commentpicker.com določil nagrajence v skladu s temi pravili. Prisotnost na žrebanju ni pogoj za sodelovanje v žrebanju. V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči od začetka nagradne igre dne 15. 12. 2020 od 00:01 ure do konca nagradne igre dne 23. 12. 2020 do 06:00 ure.

V kolikor so za nagrado izbrani izžrebanci, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjujejo pogojev v nagradni igri oziroma ne izpolnjujejo pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Nagrajenci bodo obveščeni prek Facebook spletne strani organizatorja. Po objavi izžrebanih nagrajencev v nagradni igri nas morajo nagrajenci kontaktirati najkasneje v roku 7 dni (sedem dni) od objave. Organizatorju nagradne igre morajo nagrajenci sporočiti svoje osebne podatke:  ime, priimek in celoten poštni naslov (ulica, številka, poštna številka in pošta). V kolikor nagrajenci ne sporočijo podatkov v zgoraj omenjenem roku, niso upravičeni do nagrade. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni možna.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženci nagradne igre s svojim sodelovanjem podajajo privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega:

 • ime in/ali priimek,
 • ostali podatki, ki jih objavijo udeleženci na Facebook straneh.

Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov, vse podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni in Facebook strani nagradne igre.

Odgovornost
Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v (ne)delovanju spletne strani oziroma Facebook družabnega omrežja, vseh ostalih aktivnosti na družabnem omrežju Facebook, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za materialno ali nematerialno škodo, ki je nastala zaradi sodelovanja ali koriščenja nagrade.

Pritožbe in vprašanja
Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na e-naslov narocila[afna]sladki-dar.si. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnimkoli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Velikem Ločniku, 15. 12. 2020

Item added to cart.
0 items - 0,00